Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 28/08/2023 Đến 03/09/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5NGHỈ LỄ
KHU NỘI TRÚ
TRỰC BUỒNGHẢIGIANG (MINH)THOA (MINH)BÌNH
(MINH)
 
HỘI CHẨN ĐI   TÂMHẢIYẾNNGA 
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYBÌNHCHÂULIỄU 
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ
(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)
   HẢI 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚPTHOANHẠNĐỨCYẾN 
NỘI SOIYẾNTÂMNHẠNĐỨC 
SINH THIẾT CƠ MỞ + PRPĐỨCTÂMNHẠNĐỨC 
CXK 4 (CHIỀU)GIANGNGATÂMTHOA 
SIÊU ÂM KHỚP P410 K1     
TIÊM KHỚP KKB  NGA  
GIANG
CXK1- PHÒNG 203- KKB     
TIÊM KHỚP K1     
ĐIỆN CƠ     
KHÁM CHỦ NHẬT5/812/820/827/8 TS BÙI HẢI BÌNH 

Viết một bình luận