Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 27/05/2024 Đến 02/06/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGBÍCH MINHNHẠN DƯƠNG CTHẢO DŨNGTÙNG
MINH
HẠNH PHƯƠNG
HỘI CHẨN ĐI   HUYỀNHUẾ ANHTÙNGBÌNHBÌNH
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOABÌNHNGALIỄUCHÂUTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)GIANGGIANG (PHƯƠNG)BÍCHHẠNHTRANG B (DƯƠNG C)
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)HẠNHĐỨCPHONGNHẠNNGA
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)TRANG BHOAYẾNĐỨCBÍCH
NỘI SOI KHỚPTÙNG (DŨNG)PHONG (MINH)ĐỨC (PHƯƠNG)PHONG (PHƯƠNG)NHẠN (MINH)
SINH THIẾT CƠ MỞTÙNG (DŨNG)PHONG (MINH)ĐỨC (PHƯƠNG)PHONG (PHƯƠNG)NHẠN (MINH)
TIÊM KHỚP K1HUẾ ANHDŨNGHUYỀNDƯƠNG CDŨNG
TIÊM KHỚP K2DƯƠNG CTHẢOHUẾ ANHGIANGHOA
ĐIỆN CƠHOAYẾNTRANG BTHẢOYẾN
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS CHÂUTS NGAPGS. THỦYTS HUYỀN

Viết một bình luận