Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 11/2023

THỨ 26 MAI13 THỦY20 PHONG27 BÍCH
THỨ 37 DƯƠNG B14 HOA21 HÀ28 HUẾ ANH
THỨ 48 TRANG D15 BÌNH22 MAI29 HOA
THỨ 59 TÙNG16 HẢI23 DƯƠNG B30 BÌNH
THỨ 610 PHƯỢNG17 NHẠN24 TRANG D1/12 HẢI
THỨ 7 NGÀY11 THẢO18 TRANG A25 TÙNG2/12 NHẠN
THỨ 7 ĐÊM11 HUYỀN18 LIỄU25 PHƯỢNG2/12 TRANG A
CHỦ NHẬT NGÀY12 BÍCH19 TRANG B26 THẢO3/12 TRANG B
CHỦ NHẬT ĐÊM12 HUẾ ANH19 ĐỨC26 HUYỀN3/12 ĐỨCViết một bình luận