Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 6/2024

THỨ 23
TRANG A (MINH)
10
TÙNG
17
DƯƠNG B
24
HẢI
THỨ 34
TRANG D
11
HOA (PHƯƠNG)
18
THUỶ (DƯƠNG C)
25
THOA
THỨ 45
HẢI
12
NGA (DŨNG)
19
HUẾ ANH
26
HÀ (DŨNG)
THỨ 56
THOA
13
TRANG A (DƯƠNG C)
20
ĐỨC
27
MAI
THỨ 67
MAI
14
TRANG D
21
TÙNG
28
DƯƠNG B
THỨ 7 NGÀY8
DƯƠNG B
15
HẢI
22
HOA (MINH)
29
HUẾ ANH
THỨ 7 ĐÊM8
LIỄU (DƯƠNG C)
15
THOA
22
NGA (PHƯƠNG)
29
ĐỨC
CHỦ NHẬT NGÀY9
HUẾ ANH
16
HÀ (MINH)
23
TRANG A (DŨNG)
30
TÙNG
CHỦ NHẬT ĐÊM9
ĐỨC
16
MAI
23
TRANG D
30
HOA (PHƯƠNG)

Viết một bình luận