Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 8/2023

LỊCH TRỰC BÁC SĨ KHOA KHỚP THÁNG 8 NĂM 2023

TỪ NGÀY 31/07/2023 – 03/09/2023

THỨ 231/7
HẢI
7
TÙNG
14
HẢI
21
PHƯỢNG
28
HẢI
THỨ 31/8
NHẠN
8
PHƯỢNG
15
NHẠN
22
BÍCH
29
NHẠN
THỨ 42
TRANG A
9
BÍCH
16
TRANG A
23
THỦY (ĐỨC)
30
TRANG A
THỨ 53
TÂM
10
HUẾ ANH
17
TÂM
24
HUẾ ANH
31
TÂM
THỨ 64
TRANG D
11
THOA
18
TRANG D
25
THOA
1/9
TRANG D – HẠNH
THỨ 7 NGÀY5
HẠNH
12
HOA
19
HẠNH
26
HOA
2/9
TRANG B
THỨ 7 ĐÊM5
TRANG B
12
BÌNH
19
TRANG B
26
BÌNH
2/9
NGA
CHỦ NHẬT NGÀY6
NGA
13
DƯƠNG
20
NGA
27
DƯƠNG
3/9
TÙNG
CHỦ NHẬT ĐÊM6
LIỄU (ĐỨC)
13
20
TÙNG
27
3/9
PHƯỢNG

Viết một bình luận