Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 9/2023

THỨ 24
THẢO – HUYỀN
11
HẢI
18
PHƯỢNG
25
DƯƠNG B
THỨ 35
HIỀN
12
NHẠN
19
THẢO
26
HẢI
THỨ 46
BÍCH
13
TRANG A
20
HUYỀN
27
NHẠN
THỨ 57
THỦY
14
TÂM
21
HIỀN
28
TRANG A
THỨ 68
HUẾ ANH
15
TRANG D
22
BÍCH
29
TÂM
THỨ 7 NGÀY9
THOA
16
HẠNH
23
HUẾ ANH
30
TRANG D
THỨ 7 ĐÊM9
HOA
16
TRANG B
23
THOA
30
HẠNH
CHỦ NHẬT NGÀY10
BÌNH
17
NGA
24
HOA
1/10
LIỄU
CHỦ NHẬT ĐÊM10
DƯƠNG B
17
TÙNG
24
BÌNH
1/10
TRANG B

Viết một bình luận