Quy Định Viết Tóm Tắt Báo Cáo Hội Nghị CFR 2024

QUY ĐỊNH VIẾT TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC GỬI HỘI NGHỊ CFR 2024

Báo cáo viên đăng ký báo cáo khoa học tại hội nghị CFR 2024 cần gửi bản tóm tắt báo cáo (Abstract) được biên soạn có cấu trúc, hình thức và nội dung theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh

2. Tiêu đề (tên bài): Chữ hoa, ví dụ: “Tỷ Lệ Thoái Hóa Khớp Ở…”

3. Tác giả: Ghi rõ họ, tên, nơi công tác (của mỗi tác giả nếu có nhiều tác giả). Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính.

4. Nội Dung: một đến hai trang A4

5. Cỡ và kiểu chữ: Sử dụng mã unicode; cỡ chữ 13; font Calibri (body) hoặc Times New Roman

Lưu ý: file (tệp) ảnh hoặc dữ liệu minh họa, phụ lục… có thể được gửi kèm với file tóm tắt báo cáo khi đăng ký tham dự hội nghị. Tổng số file gửi không quá 5 file, kích thước mỗi file không quá 10 MB.

Báo cáo viên cần thêm thông tin xin liên hệ Thư ký Hội đồng khoa học: TS. Bùi Hải Bình, Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai. ĐT: 098 371 2158, email: bsbinhnt25noi@gmail.com

Viết một bình luận