Thông Báo Tuyển Sinh Khóa Đào Tạo “Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị Một Số Bệnh Nội Khoa”

Trong khuôn khổ các hoạt động đào tạo và hợp tác của Đơn vị, dưới sự điều phổi chung của Bệnh viện thông qua Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Cơ Xương Khớp phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện tổ chức khóa đào tạo “Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị Một Số Bệnh Nội Khoa” từ ngày 15 đến 25 tháng 08 năm 2023, nhằm cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán điều trị một số bệnh cơ xương khớp cùng với một số bệnh nội khoa khác. Thông tin liên quan đến khóa học và chương trình chi tiết xin đồng nghiệp tham khảo thông báo của Bệnh viện.

Viết một bình luận