CFR 2023_Họp Câu Lạc Bộ Điều Dưỡng Chuyên Khoa Cơ Xương Khớp

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ CÂU LẠC BỘ ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA

Chương trình họp mặt Câu lạc bộ Điều dưỡng chuyên khoa Cơ Xương Khớp Việt Nam diễn ra tại Hội trường C, sau khi kết thúc chương trình báo cáo khoa học điều dưỡng của hội nghị.

Gặp mặt Câu lạc bộ Điều dưỡng chuyên khoa Cơ Xương Khớp Việt Nam là sự kiện thường niên, được tổ chức đồng thời trong khuôn khổ Hội nghị khoa học thường niên của Trung tâm Cơ xương khớp. Thành viên tham dự chương trình bao gồm tất cả các điều dưỡng chuyên khoa Cơ Xương Khớp trong cả nước, là các đồng nghiệp đang làm việc tại các khoa Cơ Xương Khớp của các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở đào tạo cùng các khách mời, đại biểu quan tâm. Đây là dịp để ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các thành viên cùng gặp gỡ trao đổi, tổng kết, báo cáo về các hoạt động chuyên môn, giáo dục, đào tạo và các hoạt động khác trong năm, cùng nhau rút kinh nghiệm, chia sẻ nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động điều dưỡng chuyên khoa trong thực hành lâm sàng, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với các nội dung phong phú, thực tiễn và bổ ích, gặp mặt Câu lạc bộ điều dưỡng chuyên khoa Cơ Xương Khớp hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đồng nghiệp.

Viết một bình luận