Đào Tạo Điều Dưỡng

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở đào tạo và thực hành của Trường Cao đẳng Y Bạch Mai, một cơ sở đào trực thuộc Bệnh viện, có chức năng đào tạo các đối tượng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y, nữ hộ sinh, thư ký y khoa… Ngoài ra, Bệnh viện cũng là cơ sở … Đọc tiếp