Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Trung Tâm Cơ Xương Khớp 2024

Nằm trong chương trình hoạt động khoa học và đào tạo thường quy của Trung tâm nhằm hưởng ứng các hoạt động cho Ngày thế giới phòng chống bệnh thấp khớp 12/10, Ngày loãng xương Thế giới 20/10 và kỷ kiệm 55 năm (1969 – 2024) thành lập Khoa Cơ Xương Khớp đầu tiên và … Read more

CFR 2023_Thông Cáo Báo Chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về Hội nghị khoa học thường niên của Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai – CFR 2023, được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 13-14 tháng 10 năm 2023 Trung tâm Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch mai tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm … Read more