Thông Báo Tuyển Sinh Khóa Đào Tạo “Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị Một Số Bệnh Nội Khoa”

Trong khuôn khổ các hoạt động đào tạo và hợp tác của Đơn vị, dưới sự điều phổi chung của Bệnh viện thông qua Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Cơ Xương Khớp phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện tổ chức khóa đào tạo “Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị Một … Read more