Lịch Công Việc Từ 25/12 Đến 31/12/2023

CÔNG VIỆC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 TRỰC BUỒNG YẾN PHƯỢNG THOA HUẾ ANH (PHƯƠNG) BÍCH HỘI CHẨN ĐI    TÙNG MAI BÌNH HUYỀN HUẾ ANH HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA CHÂU THỦY LIỄU CHÂU LIỄU HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT … Read more

Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 09/10/2023 – 15/10/2023

CÔNG VIỆC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 KHU NỘI TRÚ TRỰC BUỒNG NGA(MINH) HẢI HIỀN YẾN(MINH) MAI HỘI CHẨN ĐI    HIỀN THẢO NHẠN THOA HÀ HỘI CHẨN LIÊN KHOA,HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN,TẠI KHOA BÌNH THỦY LIỄU CHÂU BÌNH HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)     … Read more

Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 28/08/2023 Đến 03/09/2023

CÔNG VIỆC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 NGHỈ LỄ KHU NỘI TRÚ TRỰC BUỒNG HẢI GIANG (MINH) THOA (MINH) BÌNH(MINH)   HỘI CHẨN ĐI    TÂM HẢI YẾN NGA   HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA THỦY BÌNH CHÂU LIỄU   HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ(CHIỀU T5 TẠI … Read more

Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 21/08/2023 Đến 27/08/2023

CÔNG VIỆC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 KHU NỘI TRÚ TRỰC BUỒNG HẢI (MINH) BÌNH (MINH) THOA (MINH) HẢI   THOA HỘI CHẨN ĐI    TÂM YẾN HẢI NGA BÌNH HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA THỦY LIỄU CHÂU LIỄU THỦY HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ … Read more

Đơn Nguyên Điều Trị Nội Trú

Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị chuyên khoa tuyến cuối, chuyên sâu, khám và điều trị tất cả các bệnh cơ xương khớp. Trung tâm là đơn vị chuyên khoa tuyến cao nhất trong hệ thống khám, chữa bệnh cơ xương khớp tại Việt Nam. Đơn nguyên nội trú … Read more