Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Trung Tâm Cơ Xương Khớp 2024

Nằm trong chương trình hoạt động khoa học và đào tạo thường quy của Trung tâm nhằm hưởng ứng các hoạt động cho Ngày thế giới phòng chống bệnh thấp khớp 12/10, Ngày loãng xương Thế giới 20/10 và kỷ kiệm 55 năm (1969 – 2024) thành lập Khoa Cơ Xương Khớp đầu tiên và … Read more

Đăng Ký Khóa Học Chuyên Đề Thấp Khớp Học Của APLAR/VRA

Quý đồng nghiệp có mong muốn tham dự “Khoá học chuyên đề thấp khớp học” do VRA tổ chức cần đăng ký trước với Ban tổ chức. Để đăng ký quý đồng nghiệp vui lòng quét mã QR trong ảnh hoặc đăng nhập vào đường Link đăng ký tại đây.