Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Trung Tâm Cơ Xương Khớp Bệnh Viện Bạch Mai

1. Giai đoạn tiền thân:Trên thế giới bệnh lý cơ xương khớp đã được mô tả từ rất lâu như bệnh gút được Hippocrate mô tả từ những năm 460-375 trước Công nguyên, là bệnh đau của các vua và là vua của các chứng đau. Hiện nay bệnh lý cơ xương khớp thuộc chuyên … Read more

Vài Nét Tóm Tắt Giới Thiệu Về Trung Tâm

Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai, tiền thân là Khoa Cơ Xương Khớp của Bệnh viện, được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 1969. Từ khi ra đời, Khoa Cơ Xương Khớp đã cùng Bệnh viện trải qua các giai đoạn lịch sử của Đất nước, với những thời kỳ khó … Read more