Đào Tạo Quốc Tế

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở đào tạo và thực hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội kể từ khi thành lập Trường và Bệnh viện từ những năm đầu thế kỷ XX. Ngoài ra, Bệnh viện cũng là cơ sở thực hành và đào tạo của nhiều trường Đại học, Cao … Đọc tiếp

Đào Tạo Điều Dưỡng

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở đào tạo và thực hành của Trường Cao đẳng Y Bạch Mai, một cơ sở đào trực thuộc Bệnh viện, có chức năng đào tạo các đối tượng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y, nữ hộ sinh, thư ký y khoa… Ngoài ra, Bệnh viện cũng là cơ sở … Đọc tiếp