Thông Cáo Báo Chí Về Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Trung Tâm Cơ Xương Khớp Bệnh Viện Bạch Mai 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về Hội nghị khoa học thường niên của Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai – CFR 2023, được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 13-14 tháng 10 năm 2023 Trung tâm Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch mai tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm … Đọc tiếp