Vài Nét Tóm Tắt Giới Thiệu Về Trung Tâm

Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai, tiền thân là khoa Cơ Xương Khớp của Bệnh viện, được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 1969. Trải qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo sát sao, động viên, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh … Đọc tiếp

Ban Lãnh Đạo Trung Tâm

Giám Đốc PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng Phó Giám Đốc TS. Trần Thị Tô Châu Phó Giám Đốc PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thủy Phó Giám Đốc TS. Lê Thị Liễu Điều Dưỡng Trưởng TS. ĐD. Trần Thị Ngọc Xuyến