Chương Trình Quản Lý Các Bệnh Mạn Tính

Trung tâm Cơ Xương Khớp đang thực hiện các chương trình quản lý một số bệnh cơ xương khớp mạn tính theo thông tư Số 40/2015/TT-BYT, ngày 16 tháng 11 năm 2015, quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm … Đọc tiếp