Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 13/05/2024 Đến 19/05/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGTRANG B DƯƠNG CHOA DŨNGNHẠN PHƯƠNGTHẢO MINHGIANG MINH
HỘI CHẨN ĐI   HUYỀNTÙNGBÌNHHUYỀNHUẾ ANH
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOANGABÌNHLIỄUCHÂUTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP) TÙNG 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)YẾN (PHƯƠNG)THẢO (DƯƠNG C)GIANGTÂMHẠNH
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)ĐỨCHẠNHHOAĐỨCBÍCH
GIANG
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)BÍCHNGATRANG BHẠNHNHẠN
NỘI SOI KHỚPTÙNG (DŨNG)ĐỨC (MINH)TÂM (MINH)GIANG (PHƯƠNG)TÂM (PHƯƠNG)
SINH THIẾT CƠ MỞTÙNG (DŨNG)ĐỨC (MINH)TÂM (MINH)GIANG (PHƯƠNG)ĐỨC (PHƯƠNG)
TIÊM KHỚP K1BÌNHHUYỀNDŨNGHUẾ ANHDƯƠNG C
TIÊM KHỚP K2HUẾ ANHTÂMDƯƠNG CBÌNHDŨNG
NGA
ĐIỆN CƠHOAYẾNTHẢOYẾNTRANG B
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS CHÂUBSCK2 TÙNGPGS. THỦYTS NGA
KHÁM P408 K1HẠNHNHẠNBÍCH  

Viết một bình luận