Lịch Làm Việc Ngoại Trú Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 22/07/2024 Đến 28/07/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2 NGA
TRANG D
NGA
TRANG D
NGA
TRANG D
NGA
TRANG D
NGA
TRANG D
PK204 CXK3HOAHOAHOAHOAHOA
PK 412 CXK4              CXK5TRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONG
TIÊM KHỚP 204MINHPHƯƠNGDƯƠNG CYẾNDŨNG
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
P407  BSCKII. TÙNGTS. CHÂUBSCKII. TÂMBSCKII. TÂMBSCKII. TÂM
P408  BSCKII. DƯƠNG BBSCKII. TÙNGBSCKII. DƯƠNG BPGS THUỶ BSCKII. DƯƠNG B
P409  THS. GIANGTHS. NHÂMTHS. HUẾ ANHTHS. HUẾ ANHTHS. NHÂM
P422  BSCKII. HÀBSCKII. HÀBSCKII. HÀTHS. NHẠNTHS. NHẠN
P428  THS. HẠNHTHS. NHẠNTHS. THOATHS. THOATHS. GIANG
P426  TS. LIỄUTS. MAITHS. HẠNHTS. MAITS. MAI
SIÊU ÂM P410 MÁY 1THOADƯƠNG BGIANGHẠNHDƯƠNG C
TRANG BĐỨCBÍCH
SIÊU ÂM P410 MÁY 2 (7h30 – 12h)NHẠNTÂMPHƯƠNGNHÂMHẠNH
SIÊU ÂM P411TÂMHẠNHNHẠNDƯƠNG BTHOA
TIÊM KHỚP P412MAIHUẾ ANHTÙNGTÙNG
BÌNH
ĐIỆN CƠ P429NHÂMGIANGNHÂMGIANGHẢI
ĐIỀU TRỊ BAN NGÀYHUẾ ANHTHOAMAITÙNG
MINHBÍCHHUẾ ANH

Viết một bình luận