Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 10/06/2024 Đến 16/06/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGTRANG DTHOAHUẾ ANHMAI
HỘI CHẨN ĐI   HẢIHUẾ ANHMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYTRANG ALIỄUCHÂUNGA
HỘI CHẨN PHỔI KẼ TT HÔ HẤP CHIỀU T5 DƯƠNG B 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)THẢODƯƠNG CTHOAHIỀNDƯƠNG C
NỘI SOI KHỚPDƯƠNG BTÙNGTÙNGTÙNGDƯƠNG B
SINH THIẾT CƠ MỞPHƯƠNGMINHPHƯƠNGTÙNGDƯƠNG B
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)NHÂMDƯƠNG BGIANGTHOATRANG D
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)TRANG ATRANG DNHÂMNGAGIANG
TIÊM KHỚP K1DŨNGPHƯƠNGMINHPHƯƠNGMINH
TIÊM KHỚP K2DƯƠNG CDŨNGMINHHIỀN
ĐIỆN CƠGIANGHẢITHẢONHÂMTHẢO
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS NGATS TRANG APGS THUỶTS CHÂU
KHÁM CXK1 – 203 K2MAIDŨNGHIỀNHẢIHUẾ ANH

Viết một bình luận