Lịch Khám Bệnh Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 5/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2 DƯƠNG A MAIDƯƠNG A MAIDƯƠNG A MAIDƯƠNG A MAIDƯƠNG A MAI
PK204 CXK3
PK 412 CXK4              CXK5DƯƠNG B THOADƯƠNG B THOADƯƠNG B THOADƯƠNG B THOADƯƠNG B THOA
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
P407 (TỪ 06h00 đến 15h00)TS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢI
P408 (TỪ 06h00 đến 15h00)TS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANG
P409 (TỪ 06h00 đến 15h00)THS PHẠM THỊ MINH NHÂMTHS PHẠM THỊ MINH NHÂMTHS PHẠM THỊ MINH NHÂMTHS PHẠM THỊ MINH NHÂMTHS PHẠM THỊ MINH NHÂM
P422 (TỪ 07h30 đến 16h30)THS. NGÔ THỊ TRANGTHS. NGÔ THỊ TRANGTHS. NGÔ THỊ TRANGTHS. NGÔ THỊ TRANGTHS. NGÔ THỊ TRANG
P428 (TỪ 07h30 đến 16h30)TS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀN
P426 (TỪ 6H00  đến 15h30)TS LIỄUTS BÌNHTS CHÂUPGS THUỶTS NGA

Viết một bình luận