Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 24/06/2024 Đến 30/06/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGHUẾ ANHDŨNGTHOATRANG DMAI
HỘI CHẨN ĐI   TÙNGHUẾ ANHMAI
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYTRANG ALIỄUCHÂU
HỘI CHẨN PHỔI KẼ TT HÔ HẤP CHIỀU T5 NGA 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)THOANHÂMDƯƠNG CDƯƠNG CGIANG
NGA
NỘI SOI KHỚPTÙNG (DŨNG)DƯƠNG B (MINH)ĐỨCTÙNG (PHƯƠNG)DƯƠNG B (MINH)
SINH THIẾT CƠ MỞTÙNG (DŨNG)PHƯƠNGĐỨCTÙNG (PHƯƠNG)  PHƯƠNG  
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)NGAĐỨCDƯƠNG BTHOATRANG D
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)DƯƠNG BTRANG DNHÂMĐỨCTRANG A
TIÊM KHỚP K1PHƯƠNGMAIDŨNGMINHDƯƠNG C
TIÊM KHỚP K2DƯƠNG ADƯƠNG AMINHHUẾ ANHDƯƠNG A
ĐIỆN CƠNHÂMGIANGTHẢOGIANGTHẢO
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS CHÂUTS TRANG APGS THUỶTS NGA

Viết một bình luận