Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 29/04/2024 Đến 05/05/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2 (29/4: Nghỉ)THỨ 3 (30/4)THỨ 4 (1/5)THỨ 5THỨ 6THỨ 7 (Làm bù 29/4)
TRỰC BUỒNG   HẠNH (MINH)MAI (PHƯƠNG)HẢI (DŨNG)
HỘI CHẨN ĐI      MAIHUẾ ANH
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA   THỦYCHÂULIỄU
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)   HIỀN (DƯƠNG C)NHÂMTRANG A
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)   ĐỨCDƯƠNG BNHẠN
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)   THOAHẠNHTRANG D
NỘI SOI KHỚP   DƯƠNG B (PHƯƠNG)NHẠN (MINH)ĐỨC
SINH THIẾT CƠ MỞ   DƯƠNG B (PHƯƠNG)NHẠN (MINH)ĐỨC
TIÊM KHỚP K1   BÌNHDŨNGHUẾ ANH
TIÊM KHỚP K2   TRANG DDƯƠNG CTHOA
ĐIỆN CƠ   THẢOHẢITHẢO
NHÂM
KHÁM P426 K1   TRANG AHIỀNBÌNH

Viết một bình luận