Lịch Làm Việc Ngoại Trú Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 01/07/2024 Đến 07/07/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2 NGA – TRANG DNGA – TRANG DNGA – TRANG DNGA – TRANG DNGA – TRANG D
PK204 CXK3HOAHOAHOAHOAHOA
PK 412 CXK4              CXK5TRANG A PHONGTRANG A PHONGDƯƠNG A PHONGDƯƠNG A PHONGDƯƠNG A PHONG
TIÊM KHỚP 204HUẾ ANHTÙNGNHÂM
HUẾ ANHGIANG
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
P407  BSCKII. TÙNGTS BÌNHBSCKII. TÂMTHS TRANG BBSCKII. TÂM
P408  THS. GIANGTHS. GIANGBSCKII. THẢOBSCKII. THẢOBSCKII. THẢO
P409  THS. THOATHS. NHÂMBSCKII. TÙNGTHS. THOATHS. NHÂM
P422  BSCKII. HÀBSCKII. HÀBSCKII. HÀTHS. HUẾ ANHTHS. HUẾ ANH
P428  THS. HẠNHTHS. NHẠNBSCKII. DƯƠNG BTHS. NHẠNBSCKII. DƯƠNG B
P426  TS. HUYỀNTS. MAITS MAITHS. HẠNHTS. MAI
SIÊU ÂM P410TÂMHẠNHNHẠNDƯƠNG BTHOA
SIÊU ÂM P411NHẠNDƯƠNG BTHOATÂMHẠNH
TIÊM KHỚP P412MAIHUẾ ANHMINHMAITÙNG
TÙNG
ĐIỆN CƠ P429NHÂMTHẢOGIANGNHÂMGIANG

Viết một bình luận