Lịch Làm Việc Ngoại Trú Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 29/07/2024 Đến 04/08/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2 NGA – TRANG DNGA – TRANG DNGA – TRANG DNGA – TRANG DNGA –
TRANG D
PK204 CXK3HOAHOAHOAHOAHOA
PK 412 CXK4              CXK5TRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONG
TIÊM KHỚP 204DƯƠNG ADƯƠNG AHUẾ ANHDƯƠNG ATÙNG
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
P407  THS. THOABSCKII. TÂMBSCKII. TÂMPGS THUỶ BSCKII. TÂM
P408  BSCKII. TÙNGBSCKII. TÙNGBSCKII. TÙNGTHS. HUẾ ANHTHS. HUẾ ANH
P409  THS. GIANGTHS. THOATHS. HẠNHTHS. GIANGTHS. GIANG
P422  BSCKII. HÀBSCKII. HÀBSCKII. HÀTHS. HẠNHTHS. NHÂM
P428  BSCKII. DƯƠNG BTS CHÂUBSCKII. DƯƠNG BTHS. THOABSCKII. DƯƠNG B
P426  TS. LIỄUTS. MAITHS. NHÂMTS. MAITS. MAI
SIÊU ÂM P410TÂMHẠNHDƯƠNG CDƯƠNG BTHOA
NHÂM  TRANG BPHƯƠNG
SIÊU ÂM P411HẠNHDƯƠNG BTHOATÂMHẠNH
BÍCHĐỨC
TIÊM KHỚP P412MAIHUẾ ANHMAITÙNG
HUẾ ANH
ĐIỆN CƠ P429NHÂMGIANGGIANGNHÂMHẢI
YẾN

Viết một bình luận