Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 20/05/2024 Đến 26/05/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGTRANG B PHƯƠNGGIANG DƯƠNG CYẾN MINHHUYỀN DƯƠNG CBÍCH DŨNG
HỘI CHẨN ĐI   HUYỀNTÙNGHUẾ ANHBÌNHTÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOANGABÌNHLIỄUCHÂUTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP) HOA 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)GIANGHẠNH (MINH)TÂM (PHƯƠNG)NHẠNNGA (DƯƠNG C)
THẢO
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)ĐỨCNGAĐỨCBÍCHPHONG
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)NHẠNBÍCHPHONGHẠNHYẾN
NỘI SOI KHỚPTÂM (MINH)ĐỨC (PHƯƠNG)TÙNG (DŨNG)PHONG (MINH)TÂM (PHƯƠNG)
SINH THIẾT CƠ MỞTÂM (MINH)ĐỨC (PHƯƠNG)TÙNG (DŨNG)PHONG (MINH)TÂM (PHƯƠNG)
TIÊM KHỚP K1DŨNGHUẾ ANHDƯƠNG CDŨNGHUYỀN
TIÊM KHỚP K2HẠNHTHẢONHẠNGIANGHUẾ ANH
ĐIỆN CƠYẾNHOATRANG BTHẢOTRANG B
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS CHÂUTS BÌNHPGS. THỦYTS HOA

Viết một bình luận