CFR 2023_Tóm Tắt_Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Khớp Vai Ở Cơ Sở Y Tế Không Chuyên Khoa

Tóm Tắt Báo Cáo

TS.Lê Thị Liễu

Nội dung báo cáo

Viết một bình luận