CFR 2023_Tóm Tắt_Lợi Ích Của Nhóm Thuốc Sinh Học Thế Hệ Mới IL-23, Guselkumab Trong Kiểm Soát Các Dấu Hiệu Khớp Và Da

Tóm Tắt Báo Cáo

PGS. TS. Nguyễn Đình Khoa

Viết một bình luận