Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 03/06/2024 Đến 09/06/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGTHOA  DŨNGMAI  HUẾ ANH  HOA  
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHHẢIHUẾ ANHMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYTRANG ACHÂULIỄUNGA
 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)GIANG  NGA DƯƠNG CHOATHẢO PHƯƠNGHIỀN DƯƠNG C
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)TRANG DTHOADƯƠNG BĐỨCNHÂM
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)DƯƠNG BĐỨCTRANG ATRANG DYẾN
NỘI SOI KHỚP  ĐỨC    DƯƠNG B    ĐỨC    DƯƠNG B    TÂM  
SINH THIẾT CƠ MỞ  ĐỨC    DƯƠNG B    ĐỨC    DƯƠNG B    TÂM  
TIÊM KHỚP K1MINHMINHDƯƠNG CDŨNGPHƯƠNG
TIÊM KHỚP K2PHƯƠNGPHƯƠNGMINHMINHDŨNG
ĐIỆN CƠHẢIGIANGTHẢOGIANGTHẢO
HẢI
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS CHÂUTS. NGATS TRANG APGS THỦY
KHÁM 407 K1MAITRANG DDŨNGHIỀN
KHÁM 409 K1NGAMAIGIANGDƯƠNG CTHOA
KHÁM 428 K1TRANG AHIỀNHẢIHOABÌNH

Viết một bình luận