Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 5/2024

THỨ 2 6 TÙNG13 THUỶ (PHƯƠNG)20 TÂM27 ĐỨC
THỨ 3 7 BÍCH14 HẠNH21 HOA (MINH)28 TÙNG
THỨ 4 8 YẾN15 BÌNH (DŨNG)22 HUYỀN29 BÍCH
THỨ 5 9 TÂM16 NHẠN23 PHONG30 YẾN
THỨ 6 10 HOA17 HUẾ ANH24 NGA (DƯƠNG C)31 TÂM
THỨ 7 NGÀY 11 HUYỀN18 ĐỨC25 HẠNH01/6 HOA (DŨNG)
THỨ 7 ĐÊM 11 NGA (MINH)18 TÙNG25 BÌNH (PHƯƠNG)01/6 HUYỀN
CHỦ NHẬT NGÀY 12 TRANG B19 BÍCH26 NHẠN02/6 PHONG
CHỦ NHẬT ĐÊM5 ĐỨC12 LIỄU (DƯƠNG C)19 YẾN26 HUẾ ANH02/6 NGA  

Viết một bình luận