CFR 2023_Tiệc Nhẹ

TIỆC NHẸ/COFFEE BREAK

Tiệc nhẹ/coffee break được mở phục vụ quý khách và đại biểu vào thời gian giữa các phiên báo cáo khoa học của hội nghị. Khu vực tiệc nhẹ/coffee break được sắp đặt tại hai bên cánh gà của khu vực tiền sảnh hội nghị. Quy khách và đại biểu có nhu cầu dùng tiệc nhẹ có thể di chuyển đến các khu vực trên để để được phục vụ.

Viết một bình luận