CFR 2023_Tóm Tắt_Tổng Quan Về Vai Trò Và Phạm Vi Thực Hành Trong Vận Động Trị Liệu Của Người Điều Dưỡng Cơ Xương Khớp Trên Thế Giới Và Việt Nam

Tóm Tắt Báo Cáo

ThS. Lê Thị Kim Phượng

Viết một bình luận