CFR 2023_Hội Trường A – Buổi Sáng, Phiên 1

HỘI TRƯỜNG A

HALL A

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 1
Scientific Reports – Session 1
Chủ tọa đoàn: GS.TS. Trần Ngọc Ân, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, PGS. TS. Vũ Đình Hùng
Chairs: Prof. Tran Ngoc An, MD, PhD., Assoc.Prof. Dao Xuan Co, MD, PhD., Assoc.Prof. Nguyen Thi Ngoc Lan, MD, PhD., Assoc.Prof. Vu Dinh Hung, MD, PhD.
09:00 09:20Tầm quan trọng của tiếp cận sớm và toàn diện điều trị thoái hóa khớp
The importance of early and holistic approach for the management of osteoarthritis  
PGS. TS. Lê Anh Thư – Chủ tịch Hội Loãng xương TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM
Assoc. Prof. Le Anh Thu – President of Ho Chi Minh City Osteoporosis Association, Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh City
09:20 09:40Hệ thống thuốc sinh học trong viêm khớp cột sống và chiến lược lựa chọn
Flora of biologics in spondyloarthritis and selection strategy
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – Chủ tịch Hội Thấp Khớp Học Việt Nam
Assoc. Prof. Nguyen Thi Ngoc Lan – President of Vietnam Rheumatology Association
09:40 10:00Vai trò của thuốc chống xơ trong điều trị bệnh phổi kẽ trong bệnh mô liên kết
Role of anti-fibrotic therapy in connective tissue disease associated-interstitial lung disease
PGS.TS. Vũ Văn Giáp – Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
Assoc.Prof. Vu Van Giap – Vice Director of Bach Mai Hospital – Hanoi
10:00 10:20Thảo luận DiscussionChủ tọa đoàn Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận