CFR 2023_Hội Trường B – Buổi Sáng – Phiên 2

HỘI TRƯỜNG B

HALL B

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 2
Scientific Reports – Session 2
Chủ tọa đoàn: PGS. TS. Lê Anh Thư, PGS. TS. Bùi Văn Giang, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh
Chairs: Assoc. Prof. Le Anh Thu, MD,PhD, Assoc. Prof. Bui Van Giang, MD,PhD., Assoc. Prof. Nguyen Hoang Anh, PH.,PhD.
10:30 10:50Xét nghiệm Vi sinh chẩn đoán nhiễm trùng
Microbiological testing in diagnosis of musculoskeletal infection
TS. Phạm Hồng Nhung – Phó trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai
Dr. Pham Hong Nhung, MD,PhD. – Deputy Head – Microbiology Department, Bach Mai Hospital
10:50 11:10Viêm khớp và kháng sinh: chỉ định và sử dụng như thế nào?
Arthritis and antibiotics: when and how?
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Trung tâm TT và PỨ thuốc quốc gia – Phó trưởng khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai
Assoc.Prof. Nguyen Hoang Anh, PH., PhD. – Director of National DI & ADR Centre – Deputy Head – Pharmacy Department, Bach Mai Hospital
11:10 11:30Ứng dụng X-quang thường quy trong chẩn đoán bệnh lý Cơ xương khớp
Standard Xray applications in musculoskeletal diseases diagnosis
TS. Phạm Mạnh Cường – Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
Dr. Pham Manh Cuong, MD, PhD – Radiology Centre, Bach Mai Hospital
11:30 11:50Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận