CFR 2023_Chương Trình Tóm Lược

CHƯƠNG TRÌNH TÓM LƯỢC HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CFR 2023

Khách sạn Đối Ngoại – 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngày 13-14/10/2023

Programme of Annual Scientific Conference on Rheumatology CFR 2023Foreign Relations Hotel – 33 C Pham Ngu Lao, Hoan Kiem, Hanoi13-14 October 2023

THỨ SÁU, NGÀY 13/10/2023
FRIDAY, 13 OCTOBER 2023
Nội dung SubjectHội trường A
Hall A
Hội trường B
Hall B
Hội trường C
Hall C
Thời gian Time
17:00-18:30Hội thảo vệ tinh tiền hội nghị
Pre-conference satellite symposium
   
18:30-20:30Tiệc găp mặt
Gala dinner
THỨ BẢY, NGÀY 14/10/2023
SATURDAY, 14 OCTOBER 2023
Nội dung SubjectCơ xương khớp cho bác sĩ chuyên khoa
Advanced Rheumatology
Cơ xương khớp cho bác sĩ không chuyên khoa
Multidisciplinary Rheumatology
Điều dưỡng chuyên khoa cơ xương khớp
Rheumatology nursing
Thời gian Time
07:30-08:40LỄ KHAI MẠC TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM
OPENING CEREMONY AT CENTRAL GREAT HALL
09:00-10:20Buổi sáng – Morning
Phiên 1 – Session 1
Buổi sáng – Morning
Phiên 1 – Session 1
Buổi sáng – Morning Phiên 1 – Session 1
10:30-11:50Buổi sáng – Morning
Phiên 2 – Session 2
Buổi sáng – Morning
Phiên 2 – Session 2
Buổi sáng – Morning Phiên 2 – Session 2
12:00-13:30Hội thảo vệ tinh
Satellite symposium
14:00-15:10Buổi chiều – Afternoon
Phiên 3 – Session 3
Buổi chiều – Afternoon
Phiên 3 – Session 3
Buổi chiều – Afternoon
Phiên 3 – Session 3
15:20-16:30Buổi chiều – Afternoon
Phiên 4 – Session 4
Buổi chiều – Afternoon
Phiên 4 – Session 4
Buổi chiều – Afternoon
Phiên 4 – Session 4
16:30-16:45Tổng kết hội nghị
Conference summary
16:45-17:00LỄ BẾ MẠC TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM
CLOSING CEREMONY AT CENTRAL GREAT HALL

Viết một bình luận